Motorverzekering

Wanneer u een nieuwe motor heeft gekocht is de eerste zorg waarschijnlijk het afsluiten van een motorverzekering. Zeker bij de aankoop van een eerste motor is niet iedereen er zich van bewust dat een motorverzekering (net als een autoverzekering) verplicht is. Hiervoor gelden een aantal zeer bijzondere wetgevingen. Van zodra u over een motor beschikt die de mogelijkheid heeft om op de openbare weg mee te rijden dient u deze te verzekeren door middel van een WA-verzekering. Een vrijstelling kan alleen bekomen worden wanneer het voertuig wettelijk werd geschorst. Is dat niet het geval, dan dient u steeds in het bezit te zijn van een passende verzekering. Sluit u deze niet af en krijgt u controle, dan is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de boetes erg hoog kunnen oplopen.

Een motorverzekering afsluiten kan op verschillende manieren. Voor welke manier u uiteindelijk zult kiezen is sterk afhankelijk van uw persoonlijke eisen. Wanneer u enkel en alleen schade aan derden wenst in te dekken volstaat het om een WA-verzekering af te sluiten. Kiest u er echter ook voor om schade aan uw eigen motor in te laten dekken, dan bent u verplicht om te kiezen voor een beperkt of full casco verzekering. In deze verzekeringen zit de WA-verzekering standaard eveneens ingebakken. Let wel, het type motorverzekering die u afsluit zal sterk bepalend zijn voor de uiteindelijke kostprijs van de verzekering in kwestie. Wanneer u een motorverzekering gaat afsluiten dient u wel in het bezit te zijn van bepaalde informatie. Denk hierbij niet alleen aan de specificaties van de motor in kwestie, maar ook aan uw “verleden als verzekerde”. Hoe meer schadegevallen u in het verleden heeft gehad, des te hoger de maandelijkse premie voor uw motorverzekering zal komen te liggen.

Hoe dan ook is het wel zo dat de WA-verzekering de echte verplichte motorverzekering is. U bent met andere woorden nooit verplicht om ook een beperkt of full casco motorverzekering af te sluiten, al kan dit in bepaalde gevallen natuurlijk wel interessant zijn. Denk hier in ieder geval goed over na alvorens een motorverzekering af te sluiten.